část obce Všedobrovice

Identifikace

ICZUJ: 538299
KODCOB: 062529
ID31: 8510
ID32: 8510
GPS: JTSK (Y, X): 731858, 1063726
S-42 (Y, X): 3472236.692, 5531750.218
UTM (Y, X): 472124.4234, 5529397.4880
Šířka/Délka: 49° 54' 58.6993679100", 14° 36' 42.1697923300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VŠEDOBROVICE v r. 1869 pod názvem Šedobrovice osada obce Štiřín v okr. Karlín, v r. 1880-1890 pod názvem Šedobrovice osada obce Štiřín v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 osada obce Stiřín v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Štiřín v okr. Jílové, v r. 1950 osada obce Štiřín v okr. Praha-východ, od r. 1961 část obce Kamenice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Šedobrovice
část obce Šedobrovice
část obce Všedobrovice

Nadřazená místa

obec Kamenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 31, matrika narozených
Matrika (1872-1895), Velké Popovice 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1853-1910), Velké Popovice 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!