část obce Olešovice

Identifikace

ICZUJ: 538299
KODCOB: 062464
ID31: 8505
ID32: 8505
GPS: JTSK (Y, X): 733774, 1064767
S-42 (Y, X): 3470470.323, 5530471.266
UTM (Y, X): 470358.7733, 5528119.0560
Šířka/Délka: 49° 54' 17.0001570800", 14° 35' 13.9863675800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OLEŠOVICE v r. 1869 osada obce Těptín v okr. Karlín, v r. 1880-1890 osada obce Těptín v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 pod názvem Volešovice t. Olešovice osada obce Těptín v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Těptín v okr. Jílové, v r. 1950 osada obce Těptín v okr. Praha-východ, od r. 1961 část obce Kamenice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Olešovice
část obce Volešovice

Nadřazená místa

obec Kamenice

Podřazená místa

část obce Volešovická pila

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 2, matrika oddaných
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 3, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1850-1948), Kostelec u Křížků 29, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1880-1914), Kostelec u Křížků 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!