část obce Kamenice

Identifikace

ICZUJ: 538299
KODCOB: 062421
ID31: 8501
ID32: 8501
GPS: JTSK (Y, X): 734158, 1065067
S-42 (Y, X): 3470128.066, 5530124.324
UTM (Y, X): 470016.6551, 5527772.2560
Šířka/Délka: 49° 54' 5.7099679090", 14° 34' 56.9322313800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAMENICE v r. 1869 osada obce Těptín v okr. Karlín, v r. 1880-1910 osada obce Těptín v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Těptín v okr. Jílové, v r. 1950 osada obce Těptín v okr. Praha-východ, od r. 1961 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Kamenice

Nadřazená místa

obec Kamenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1678), Poříčí nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika (1670-1713), Velké Popovice 1, matrika narozených
Matrika (1672-1708), Jílové 1, matrika narozených
Matrika (1706-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika narozených
Matrika (1732-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika narozených
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika narozených
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika narozených
Matrika (1754-1762), Kostelec u Křížků 4, matrika narozených
Matrika (1778-1783), Kostelec u Křížků 10, matrika narozených
Matrika (1778-1796), Kostelec u Křížků 10, matrika narozených
Matrika (1797-1823), Kostelec u Křížků 11, matrika narozených
Matrika (1824-1838), Kostelec u Křížků 12, matrika narozených
Matrika (1839-1849), Kostelec u Křížků 13, matrika narozených
Matrika (1850-1870), Kostelec u Křížků 14, matrika narozených
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 31, matrika narozených
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 32, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1667-1668), Poříčí nad Sázavou 1, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika oddaných
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika oddaných
Matrika (1705-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika oddaných
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika oddaných
Matrika (1778-1795), Kostelec u Křížků 18, matrika oddaných
Matrika (1797-1838), Kostelec u Křížků 19, matrika oddaných
Matrika (1844-1879), Kostelec u Křížků 20, matrika oddaných
Matrika (1880-1909), Kostelec u Křížků 33, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika zemřelých
Matrika (1709-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika zemřelých
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika zemřelých
Matrika (1778-1796), Kostelec u Křížků 23, matrika zemřelých
Matrika (1799-1835), Kostelec u Křížků 24, matrika zemřelých
Matrika (1836-1879), Kostelec u Křížků 25, matrika zemřelých
Matrika (1876-1912), Krásná Hora nad Vltavou 27, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), Kostelec u Křížků 34, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1850-1948), Kostelec u Křížků 29, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1880-1914), Kostelec u Křížků 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!