část obce Kaliště

Identifikace

ICZUJ: 538281
KODCOB: 062171
ID31: 8498
ID32: 8498
GPS: JTSK (Y, X): 720758, 1068980
S-42 (Y, X): 3483921.553, 5527967.317
UTM (Y, X): 483804.5261, 5525616.1280
Šířka/Délka: 49° 52' 57.8131562300", 14° 46' 28.4366375900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KALIŠTĚ v r. 1869-1890 obec v okr. Český Brod, v r. 1900-1910 obec v okr. Žižkov, v r. 1921-1950 obec v okr. Říčany, od r. 1961 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Kališť
část obce Kaliště

Nadřazená místa

obec Kaliště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
matrika (1715-1760), Sázava 1a, matrika narozených
Matrika (1716-1784), Mnichovice 1c, matrika narozených
Matrika (1749-1780), Mnichovice 2, matrika narozených
Matrika (1778-1868), Ondřejov 1, matrika narozených
Matrika (1783-1817), Dolí Hbity 1, matrika narozených
Matrika (1784-1819), Ondřejov 2, matrika narozených
Matrika (1820-1833), Ondřejov 4, matrika narozených
Matrika (1834-1850), Ondřejov 5, matrika narozených
Matrika (1851-1864), Ondřejov 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1716-1745), Mnichovice 1c, matrika oddaných
Matrika (1778-1868), Ondřejov 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1833), Ondřejov 7, matrika oddaných
Matrika (1834-1868), Ondřejov 9, matrika oddaných
Matrika (1869-1914), Ondřejov 16, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1716-1785), Mnichovice 1c, matrika zemřelých
Matrika (1778-1868), Ondřejov 1, matrika zemřelých
Matrika (1788-1829), Ondřejov 10, matrika zemřelých
Matrika (1830-1868), Ondřejov 12, matrika zemřelých
Matrika (1869-1911), Ondřejov 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!