část obce Žehuň

Identifikace

ICZUJ: 538035
KODCOB: 195731
ID31: 8463
ID32: 8463
GPS: JTSK (Y, X): 680417, 1045843
S-42 (Y, X): 3520954.282, 5556104.101
UTM (Y, X): 520822.1764, 5553741.4550
Šířka/Délka: 50° 8' 7.9433894160", 15° 17' 28.8978538400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽEHUŇ v r. 1869 pod názvem Žehoun t. Žehun obec v okr. Poděbrady, v r. 1880-1950 obec v okr. Poděbrady, od r. 1961 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Žehoun
část obce Žehuň

Nadřazená místa

obec Žehuň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1721-1781), Žehuň 1, matrika narozených
Matrika (1780-1829), Žehuň 2, matrika narozených
Matrika (1830-1844), Žehuň 3, matrika narozených
Matrika (1845-1863), Žehuň 4, matrika narozených
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1864-1881), Žehuň 10, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Matrika (1882-1899), Žehuň 11, matrika narozených
Matrika (1884-1896), ev. Libice nad Cidlinou 6, matrika narozených
Matrika (1885-1913), ev. Opolany, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1721-1796), Žehuň 5, matrika oddaných
Matrika (1792-1865), Žehuň 6, matrika oddaných
Matrika (1866-1913), Žehuň 12, matrika oddaných
Matrika (1868-1893), ev. Libice nad Cidlinou 7, matrika oddaných
Matrika (1721-1771), Žehuň 7, matrika zemřelých
Matrika (1772-1821), Žehuň 8, matrika zemřelých
Matrika (1818-1844), Žehuň 9, matrika zemřelých
Matrika (1845-1881), Žehuň 13, matrika zemřelých
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých
Matrika (1882-1917), Žehuň 15, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1721-1881), Žehuň 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!