část obce Zvěřínek

Identifikace

ICZUJ: 534862
KODCOB: 193836
ID31: 8462
ID32: 8462
GPS: JTSK (Y, X): 700413, 1041304
S-42 (Y, X): 3500538.994, 5558033.190
UTM (Y, X): 500415.2002, 5555669.7580
Šířka/Délka: 50° 9' 11.6927691400", 15° 0' 20.9230336200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZVĚŘÍNEK v r. 1869-1930 obec v okr. Poděbrady, v r. 1950-1979 obec v okr. Nymburk, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Sadská v okr. Nymburk, od 24.11.1990 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Zvěřínek

Nadřazená místa

obec Zvěřínek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1687-1699), Sadská 2, matrika narozených
Matrika (1699-1723), Sadská 3, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Sadská 4, matrika narozených
Matrika (1744-1766), Sadská 5, matrika narozených
Matrika (1767-1784), Sadská 6, matrika narozených
Matrika narozených (1783-1802), Kšely ev. 1, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Sadská 7, matrika narozených
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 1, matrika narozených
Matrika (1785-1799), Sadská 9, matrika narozených
Matrika (1800-1823), Sadská 10, matrika narozených
Matrika (1800-1833), ev. Hořátev 2, matrika narozených
Matrika (1809-1842), Sadská 11, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika (1834-1852), ev. Hořátev 3, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika (1843-1902), Sadská 43, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Matrika (1852-1866), ev. Hořátev 4, matrika narozených
Matrika (1866-1886), ev. Hořátev 9, matrika narozených
Matrika (1886-1908), ev. Hořátev 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1699-1725), Sadská 3, matrika oddaných
Matrika (1699-1725), Sadská 3, matrika oddaných
Matrika (1726-1743), Sadská 4, matrika oddaných
Matrika (1744-1766), Sadská 5, matrika oddaných
Matrika (1767-1784), Sadská 19, matrika oddaných
Matrika (1784-1784), Sadská 20, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1849), Kšely ev. 6, matrika oddaných
Matrika (1785-1842), Sadská 22, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Hořátev 6, matrika oddaných
Matrika (1725-1743), Sadská 4, matrika zemřelých
Matrika (1744-1766), Sadská 5, matrika zemřelých
Matrika (1767-1784), Sadská 25, matrika zemřelých
Matrika (1784-1784), Sadská 26, matrika zemřelých
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1849), Kšely ev. 8, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), Sadská 30, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), Sadská 28, matrika zemřelých
Matrika (1800-1855), ev. Hořátev 8, matrika zemřelých
Matrika (1814-1848), Sadská 29, matrika zemřelých
Matrika (1851-1880), ev. Velenice 12, matrika zemřelých
Matrika (1855-1907), ev. Hořátev 11, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1688-1700), Sadská 33, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1744-1766), Sadská 33, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1744-1766), Sadská 33, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!