část obce Zbožíčko

Identifikace

ICZUJ: 599697
KODCOB: 191680
ID31: 8461
ID32: 8461
GPS: JTSK (Y, X): 704040, 1032695
S-42 (Y, X): 3495834.418, 5566104.740
UTM (Y, X): 495712.5400, 5563738.0220
Šířka/Délka: 50° 13' 32.8678009500", 14° 56' 23.6160048900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZBOŽÍČKO v r. 1869-1910 osada obce Straky v okr. Poděbrady, v r. 1921-1930 obec v okr. Poděbrady, v r. 1950-1979 obec v okr. Nymburk, 1.1.1980-31.12.1991 část obce Straky v okr. Nymburk, od 1.1.1992 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Zbožíčko

Nadřazená místa

obec Zbožíčko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1671-1703), Všejany 1, matrika narozených
Matrika (1701-1760), Všejany 3, matrika narozených
Matrika (1753-1792), Všejany 5, matrika narozených
Matrika (1787-1817), Milovice 1, matrika narozených
Matrika (1818-1861), Milovice 4, matrika narozených
Matrika (1846-1883), Milovice 9, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1866-1895), ev. Lysá nad Labem 10, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1672-1703), Všejany 2, matrika oddaných
Matrika (1703-1755), Všejany 4, matrika oddaných
Matrika (1756-1807), Všejany 6, matrika oddaných
Matrika (1760-1810), Lysá nad Labem 20, matrika oddaných
Matrika (1787-1861), Milovice 2, matrika oddaných
Matrika (1862-1894), Milovice 10, matrika oddaných
Matrika (1672-1703), Všejany 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1757), Všejany 4, matrika zemřelých
Matrika (1757-1797), Všejany 6, matrika zemřelých
Matrika (1787-1817), Milovice 3, matrika zemřelých
Matrika (1818-1853), Milovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Matrika (1851-1911), Milovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1858-1895), ev. Lysá nad Labem 12, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných (1760-1811), Lysá nad Labem 35, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!