část obce Seletice

Identifikace

ICZUJ: 534757
KODCOB: 070858
ID31: 8436
ID32: 8436
GPS: JTSK (Y, X): 691577, 1023698
S-42 (Y, X): 3507037.331, 5576630.723
UTM (Y, X): 506910.8917, 5574259.7190
Šířka/Délka: 50° 19' 13.4395095100", 15° 5' 49.4778864600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SELETICE v r. 1869-1950 obec v okr. Jičín, v r. 1961-1990 část obce Košík v okr. Nymburk, od 24.11.1990 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Seletice

Nadřazená místa

obec Seletice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1759-1784), Mcely 1, matrika narozených
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1784-1844), Mcely 3, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Matrika (1831-1858), ev. Bošín 3, matrika narozených
Matrika (1844-1902), Mcely 8, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1747-1788), Křinec 4, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Mcely 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1941), Mcely 11, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1800-1849), ev. Bošín 4, matrika oddaných
Matrika (1850-1874), ev. Bošín 5, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Mcely 1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), Mcely 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), ev. Bošín 6, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1759-1772), Mcely 5, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!