část obce Zámostí

Identifikace

ICZUJ: 537756
KODCOB: 142697
ID31: 8433
ID32: 8433
GPS: JTSK (Y, X): 686742, 1026833
S-42 (Y, X): 3512235.703, 5574143.588
UTM (Y, X): 512107.1477, 5571773.5970
Šířka/Délka: 50° 17' 52.6451667500", 15° 10' 11.9601288300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁMOSTÍ v r. 1869 osada obce Rožďalovice v okr. Jičín, v r. 1880 osada obce Rožďálovice v okr. Jičín, v r. 1890-1910 osada obce Rožďalovice v okr. Jičín, v r. 1921-1930 obec v okr. Jičín, v r. 1950 osada obce Rožďalovice v okr. Jičín, od r. 1961 část obce Rožďalovice v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Zámost
část obce Zámostí

Nadřazená místa

obec Rožďalovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!