část obce Klipec

Identifikace

ICZUJ: 537675
KODCOB: 122777
ID31: 8413
ID32: 8413
GPS: JTSK (Y, X): 692494, 1050441
S-42 (Y, X): 3509568.278, 5549990.151
UTM (Y, X): 509440.8085, 5547629.9940
Šířka/Délka: 50° 4' 51.1123700000", 15° 7' 55.0305835800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLIPEC v r. 1869-1880 pod názvem Glückzu osada obce Pněv v okr. Poděbrady, v r. 1890-1910 pod názvem Glückzu t. Klipec obec v okr. Poděbrady, v r. 1921-1950 obec v okr. Poděbrady, v r. 1961-1979 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1980 část obce Pňov-Předhradí v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Glückzu
část obce Glűckzu
část obce Glückzu
část obce Klikzu
část obce Klipec

Nadřazená místa

obec Pňov-Předhradí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1771-1784), Předhradí 1, matrika narozených
Matrika narozených (1783-1793), ev. Velim 1, matrika narozených
Matrika (1785-1815), Předhradí 2, matrika narozených
Matrika narozených (1794-1821), ev. Velim 2, matrika narozených
Matrika (1815-1828), Předhradí 3, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika (1828-1841), Předhradí 4, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Předhradí 5, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1771-1784), Předhradí 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1783-1799), ev. Velim 6, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), Předhradí 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1859), ev. Velim 7, matrika oddaných
Matrika (1816-1844), Předhradí 7, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Předhradí 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1783-1799), ev. Velim 8, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), Předhradí 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1859), ev. Velim 9, matrika zemřelých
Matrika (1815-1845), Předhradí 9, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1771-1824), Předhradí 12, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1771-1838), Předhradí 10, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1771-1838), Předhradí 11, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!