část obce Opolany

Identifikace

ICZUJ: 537586
KODCOB: 111996
ID31: 8404
ID32: 8404
GPS: JTSK (Y, X): 685753, 1045704
S-42 (Y, X): 3515644.347, 5555555.424
UTM (Y, X): 515514.4032, 5553193.0010
Šířka/Délka: 50° 7' 50.7710478200", 15° 13' 1.4457379630"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OPOLANY v r. 1869 pod názvem Veliké Opolany obec v okr. Poděbrady, v r. 1880-1890 pod názvem Velké Opolany obec v okr. Poděbrady, v r. 1900-1950 obec v okr. Poděbrady, od r. 1961 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Dolní Opolany
část obce Opolany
část obce Veliké Opolany
část obce Velké Opolany
část obce Velké Opolany

Nadřazená místa

obec Opolany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika narozených
Matrika (1680-1696), Poděbrady 3, matrika narozených
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika narozených
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika narozených
Matrika narození - nemanželská (1718-1770), Poděbrady 6, matrika narozených
Matrika (1738-1754), Poděbrady 7, matrika narozených
Matrika (1754-1771), Poděbrady 11, matrika narozených
Matrika (1756-1770), Poděbrady 8, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Poděbrady 12, matrika narozených
Matrika (1788-1833), Sány 3, matrika narozených
Matrika (1830-1863), Sány 4, matrika narozených
Matrika (1885-1913), ev. Opolany, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika oddaných
Matrika (1680-1709), Poděbrady 3, matrika oddaných
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika oddaných
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika oddaných
Matrika (1738-1755), Poděbrady 7, matrika oddaných
Matrika (1756-1770), Poděbrady 8, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Poděbrady 28, matrika oddaných
Matrika (1788-1848), Sány 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika (1659-1674), Poděbrady 1, matrika zemřelých
Matrika (1680-1711), Poděbrady 3, matrika zemřelých
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika zemřelých
Matrika (1738-1756), Poděbrady 7, matrika zemřelých
Matrika (1756-1770), Poděbrady 8, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Poděbrady 38, matrika zemřelých
Matrika (1784-1784), Poděbrady 40, matrika zemřelých
Matrika (1787-1847), Sány 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!