část obce Netřebice

Identifikace

ICZUJ: 534919
KODCOB: 104019
ID31: 8396
ID32: 8396
GPS: JTSK (Y, X): 689854, 1035944
S-42 (Y, X): 3510321.480, 5564707.400
UTM (Y, X): 510193.7036, 5562341.2510
Šířka/Délka: 50° 12' 47.3837921000", 15° 8' 34.3306672900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETŘEBICE v r. 1869-1930 obec v okr. Poděbrady, v r. 1950-1979 obec v okr. Nymburk, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Úmyslovice v okr. Nymburk, od 24.11.1990 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Netřebice

Nadřazená místa

obec Netřebice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika narozených
Matrika (1671-1698), Poděbrady 2, matrika narozených
Matrika (1680-1696), Poděbrady 3, matrika narozených
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika narozených
Matrika (1711-1731), Činěves 1, matrika narozených
Matrika (1731-1765), Činěves 2, matrika narozených
Matrika (1766-1784), Činěves 3, matrika narozených
Matrika (1766-1784), Vrbice 2, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Činěves 4, matrika narozených
Matrika (1785-1845), Úmyslovice 1, matrika narozených
Matrika (1800-1819), ev. Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1819-1854), ev. Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1821-1868), Úmyslovice 3, matrika narozených
Matrika (1831-1858), ev. Bošín 3, matrika narozených
Matrika (1848-1860), ev. Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1861-1908), Úmyslovice 10, matrika narozených
Matrika (1866-1884), ev. Velenice 11, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Matriky (1884-1915), ev. Velenice 13, matrika narozených
Matrika (1885-1899), ev. Chleby 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika oddaných
Matrika (1671-1698), Poděbrady 2, matrika oddaných
Matrika (1680-1709), Poděbrady 3, matrika oddaných
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika oddaných
Matrika (1711-1731), Činěves 1, matrika oddaných
Matrika (1731-1765), Činěves 2, matrika oddaných
Matrika (1766-1784), Činěves 3, matrika oddaných
Matrika (1766-1784), Vrbice 2, matrika oddaných
Matrika (1785-1857), Úmyslovice 5, matrika oddaných
Matrika (1800-1849), ev. Bošín 4, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1850-1874), ev. Bošín 5, matrika oddaných
Matrika (1868-1900), ev. Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1659-1674), Poděbrady 1, matrika zemřelých
Matrika (1671-1696), Poděbrady 2, matrika zemřelých
Matrika (1680-1711), Poděbrady 3, matrika zemřelých
Matrika (1711-1731), Činěves 1, matrika zemřelých
Matrika (1731-1762), Činěves 2, matrika zemřelých
Matrika (1766-1784), Vrbice 2, matrika zemřelých
Matrika (1766-1784), Činěves 3, matrika zemřelých
Matrika (1785-1820), Úmyslovice 6, matrika zemřelých
Matrika (1800-1839), ev. Chleby 9, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), ev. Bošín 6, matrika zemřelých
Matrika (1821-1896), Úmyslovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1755-1784), Vrbice 15, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1833), Úmyslovice 7, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!