část obce Milovice

Identifikace

ICZUJ: 537501
KODCOB: 095192
ID31: 8394
ID32: 8394
GPS: JTSK (Y, X): 707658, 1032196
S-42 (Y, X): 3492182.022, 5566134.247
UTM (Y, X): 492061.6315, 5563767.5170
Šířka/Délka: 50° 13' 33.6868685800", 14° 53' 19.3562131900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILOVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Mladá Boleslav, od r. 1950 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Milovice

Nadřazená místa

obec Milovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1656-1671), Lysá nad Labem 1, matrika narozených
matrika (1671-1700), Rataje 2, matrika narozených
Matrika (1672-1694), Lysá nad Labem 2, matrika narozených
Matrika (1693-1720), Lysá nad Labem 3, matrika narozených
Matrika (1720-1760), Lysá nad Labem 4, matrika narozených
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika narozených
Matrika (1760-1784), Lysá nad Labem 5, matrika narozených
Matrika (1784-1791), Lysá nad Labem 6, matrika narozených
Matrika (1787-1817), Milovice 1, matrika narozených
Matrika (1791-1796), Lysá nad Labem 7, matrika narozených
Matrika (1818-1861), Milovice 4, matrika narozených
Matrika (1854-1889), Milovice 7, matrika narozených
Matrika (1866-1895), ev. Lysá nad Labem 10, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1889-1909), Milovice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1671-1692), Lysá nad Labem 2, matrika oddaných
matrika (1671-1728), Rataje 2, matrika oddaných
Matrika (1693-1725), Lysá nad Labem 18, matrika oddaných
Matrika (1703-1755), Všejany 4, matrika oddaných
Matrika (1726-1760), Lysá nad Labem 19, matrika oddaných
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika oddaných
Matrika (1760-1810), Lysá nad Labem 20, matrika oddaných
Matrika (1787-1861), Milovice 2, matrika oddaných
Matrika (1862-1894), Milovice 10, matrika oddaných
Matrika (1868-1901), ev. Lysá nad Labem 11, matrika oddaných
Matrika (1901-1908), Mladá Boleslav 77, matrika oddaných
matrika (1671-1721), Rataje 2, matrika zemřelých
Matrika (1672-1692), Lysá nad Labem 2, matrika zemřelých
Matrika (1693-1726), Lysá nad Labem 18, matrika zemřelých
Matrika (1703-1757), Všejany 4, matrika zemřelých
Matrika (1726-1760), Lysá nad Labem 19, matrika zemřelých
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika zemřelých
Matrika (1760-1799), Lysá nad Labem 23, matrika zemřelých
Matrika (1787-1817), Milovice 3, matrika zemřelých
Matrika (1818-1853), Milovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1852-1895), Milovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1858-1895), ev. Lysá nad Labem 12, matrika zemřelých
Matrika (1878-1930), Pozdeň 30, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1721-1760), Lysá nad Labem 28, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1760-1799), Lysá nad Labem 37, index k matrice
Index k matrice oddaných (1760-1811), Lysá nad Labem 35, index k matrice
Index k matrice narozených (1761-1784), Lysá nad Labem 29, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1791), Lysá nad Labem 30, index k matrice
Index k matrice narozených (1791-1796), Lysá nad Labem 31, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!