část obce Libice nad Cidlinou

Identifikace

ICZUJ: 537438
KODCOB: 082694
ID31: 8378
ID32: 8378
GPS: JTSK (Y, X): 688560, 1045789
S-42 (Y, X): 3512871.397, 5555109.985
UTM (Y, X): 512742.5828, 5552747.7440
Šířka/Délka: 50° 7' 36.5922859200", 15° 10' 41.7790174600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBICE NAD CIDLINOU v r. 1869-1910 pod názvem Libice obec v okr. Poděbrady, v r. 1921-1950 obec v okr. Poděbrady, od r. 1961 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Leibitz
část obce Libice
část obce Libice nad Cidlinou

Nadřazená místa

obec Libice nad Cidlinou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika narozených
Matrika (1680-1696), Poděbrady 3, matrika narozených
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika narozených
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika narozených
Matrika narození - nemanželská (1718-1770), Poděbrady 6, matrika narozených
Matrika (1738-1754), Poděbrady 7, matrika narozených
Matrika (1754-1771), Poděbrady 11, matrika narozených
Matrika (1756-1770), Poděbrady 8, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Poděbrady 12, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Poděbrady 14, matrika narozených
Matrika (1785-1848), Libice nad Cidlinou 1, matrika narozených
Matrika (1829-1859), Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1847-1859), ev. Libice nad Cidlinou 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika oddaných
Matrika (1680-1709), Poděbrady 3, matrika oddaných
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika oddaných
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika oddaných
Matrika (1738-1755), Poděbrady 7, matrika oddaných
Matrika (1756-1770), Poděbrady 8, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Poděbrady 28, matrika oddaných
Matrika (1784-1784), Poděbrady 29, matrika oddaných
Matrika (1784-1784), Poděbrady 31, matrika oddaných
Matrika (1785-1851), Libice nad Cidlinou 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1805-1853), ev. Velenice 7, matrika oddaných
Matrika (1845-1867), ev. Libice nad Cidlinou 2, matrika oddaných
Matrika (1851-1875), ev. Velenice 8, matrika oddaných
Matrika (1659-1674), Poděbrady 1, matrika zemřelých
Matrika (1680-1711), Poděbrady 3, matrika zemřelých
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika zemřelých
Matrika (1738-1756), Poděbrady 7, matrika zemřelých
Matrika (1756-1770), Poděbrady 8, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Poděbrady 38, matrika zemřelých
Matrika (1784-1784), Poděbrady 40, matrika zemřelých
Matrika (1785-1876), Libice nad Cidlinou 7, matrika zemřelých
Matrika (1804-1850), ev. Velenice 9, matrika zemřelých
Matrika (1845-1864), ev. Libice nad Cidlinou 3, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1671-1784), Poděbrady 48, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1835), Libice nad Cidlinou 8, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1867), ev. Velenice 10, index k matrice
Index k matrice oddaných (1836-1949), Libice nad Cidlinou 22, index k matrice
Index k matrice oddaných (1836-1949), Libice nad Cidlinou 21, index k matrice
Index k matrice narozených (1836-1949), Libice nad Cidlinou 20, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1845-1891), ev. Libice nad Cidlinou 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1847-1883), ev. Libice nad Cidlinou 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1849-1893), ev. Libice nad Cidlinou 9, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!