část obce Kostomlaty nad Labem

Identifikace

ICZUJ: 537331
KODCOB: 070629
ID31: 8358
ID32: 8358
GPS: JTSK (Y, X): 703631, 1037375
S-42 (Y, X): 3496842.059, 5561515.886
UTM (Y, X): 496719.7709, 5559151.0360
Šířka/Délka: 50° 11' 4.3761815500", 14° 57' 14.5925992500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOSTOMLATY NAD LABEM v r. 1869 pod názvem Kostomlaty obec v okr. Poděbrady, v r. 1880-1890 pod názvem Velké Kostomlaty obec v okr. Poděbrady, v r. 1900-1930 pod názvem Kostomlaty obec v okr. Poděbrady, v r. 1950 pod názvem Kostomlaty obec v okr. Nymburk, od r. 1961 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Hrubé Kostomlaty
část obce Kostomlaty
část obce Kostomlaty nad Labem
část obce Velké Kostomlaty

Nadřazená místa

obec Kostomlaty nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1880-1919), Poříčí nad Sázavou 23, matrika oddaných
Index k matrice zemřelých (1841-1923), Kostomlaty nad Labem 22, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!