část obce Hořátev

Identifikace

ICZUJ: 537152
KODCOB: 045021
ID31: 8328
ID32: 8328
GPS: JTSK (Y, X): 698048, 1042005
S-42 (Y, X): 3502974.704, 5557642.201
UTM (Y, X): 502849.9194, 5555278.9290
Šířka/Délka: 50° 8' 59.0144718100", 15° 2' 23.6044089900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘÁTEV v r. 1869 obec v okr. Poděbrady, v r. 1880 pod názvem Hořatev obec v okr. Poděbrady, v r. 1890-1930 obec v okr. Poděbrady, od r. 1950 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Hořátev

Nadřazená místa

obec Hořátev

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1643-1690), Nymburk 1, matrika narozených
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika narozených
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika narozených
Matrika (1757-1771), Kovanice 1, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Kovanice 2, matrika narozených
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 1, matrika narozených
Matrika (1784-1835), Kovanice 3, matrika narozených
Matrika (1800-1833), ev. Hořátev 2, matrika narozených
Matrika (1810-1833), Kovanice 4, matrika narozených
Matrika (1833-1847), Kovanice 5, matrika narozených
Matrika (1834-1852), ev. Hořátev 3, matrika narozených
Matrika (1847-1879), Kovanice 10, matrika narozených
Matrika (1852-1866), ev. Hořátev 4, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1866-1886), ev. Hořátev 9, matrika narozených
Matrika (1880-1901), Kovanice 11, matrika narozených
Matrika (1886-1908), ev. Hořátev 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1646-1691), Nymburk 1, matrika oddaných
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika oddaných
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika oddaných
Matrika (1757-1770), Kovanice 1, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Kovanice 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1803), ev. Hořátev 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1824), Kovanice 6, matrika oddaných
Matrika (1794-1842), ev. Lysá nad Labem 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Hořátev 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1822-1845), Kovanice 7, matrika oddaných
Matrika (1827-1847), Kovanice 5, matrika oddaných
Matrika (1843-1868), ev. Lysá nad Labem 7, matrika oddaných
Matrika (1846-1904), Kovanice 8, matrika oddaných
Matrika (1658-1679), Nymburk 1, matrika zemřelých
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika zemřelých
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika zemřelých
Matrika (1757-1770), Kovanice 1, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Kovanice 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1804), ev. Hořátev 7, matrika zemřelých
Matrika (1800-1855), ev. Hořátev 8, matrika zemřelých
Matrika (1806-1879), Kovanice 9, matrika zemřelých
Matrika (1826-1847), Kovanice 5, matrika zemřelých
Matrika (1855-1907), ev. Hořátev 11, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1785-1879), Kovanice 12, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!