část obce Činěves

Identifikace

ICZUJ: 537080
KODCOB: 023922
ID31: 8319
ID32: 8319
GPS: JTSK (Y, X): 684584, 1034721
S-42 (Y, X): 3515390.685, 5566598.306
UTM (Y, X): 515260.8452, 5564231.3870
Šířka/Délka: 50° 13' 48.1884782100", 15° 12' 50.2690747800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČINĚVES v r. 1869-1890 pod názvem Činoves t. Činěves obec v okr. Poděbrady, v r. 1900-1950 obec v okr. Poděbrady, od r. 1961 obec v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Činěves
část obce Čiňoves
část obce Činoves

Nadřazená místa

obec Činěves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika narozených
Matrika (1671-1698), Poděbrady 2, matrika narozených
Matrika (1680-1696), Poděbrady 3, matrika narozených
Matrika (1685-1727), Městec Králové 1, matrika narozených
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika narozených
Matrika (1711-1731), Činěves 1, matrika narozených
Matrika (1731-1765), Činěves 2, matrika narozených
Matrika (1766-1784), Činěves 3, matrika narozených
Matrika (1784-1784), Činěves 4, matrika narozených
Matrika (1785-1803), ev. Velenice 1, matrika narozených
Matrika (1785-1817), Činěves 5, matrika narozených
Matrika (1804-1835), ev. Velenice 2, matrika narozených
Matrika (1817-1844), Činěves 6, matrika narozených
Matrika (1835-1851), ev. Velenice 3, matrika narozených
Matrika (1844-1866), Činěves 7, matrika narozených
Matrika (1852-1852), ev. Velenice 4, matrika narozených
Matrika (1853-1859), ev. Velenice 5, matrika narozených
Matrika (1859-1866), ev. Velenice 6, matrika narozených
Matrika (1866-1891), Činěves 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika oddaných
Matrika (1671-1698), Poděbrady 2, matrika oddaných
Matrika (1680-1709), Poděbrady 3, matrika oddaných
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika oddaných
Matrika (1711-1731), Činěves 1, matrika oddaných
Matrika (1731-1765), Činěves 2, matrika oddaných
Matrika (1766-1784), Činěves 3, matrika oddaných
Matrika (1785-1803), ev. Velenice 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1845), Činěves 11, matrika oddaných
Matrika (1805-1853), ev. Velenice 7, matrika oddaných
Matrika (1851-1875), ev. Velenice 8, matrika oddaných
Matrika (1659-1674), Poděbrady 1, matrika zemřelých
Matrika (1671-1696), Poděbrady 2, matrika zemřelých
Matrika (1680-1711), Poděbrady 3, matrika zemřelých
Matrika (1711-1731), Činěves 1, matrika zemřelých
Matrika (1731-1762), Činěves 2, matrika zemřelých
Matrika (1766-1784), Činěves 3, matrika zemřelých
Matrika (1785-1803), ev. Velenice 1, matrika zemřelých
Matrika (1785-1817), Činěves 12, matrika zemřelých
Matrika (1804-1850), ev. Velenice 9, matrika zemřelých
Matrika (1817-1866), Činěves 13, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1671-1784), Poděbrady 48, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1711-1854), Činěves 15, index k matrice
Index k matrice oddaných (1780-1912), Činěves 22, index k matrice
Index k matrice narozených (1780-1949), Činěves 21, index k matrice
Index k matrice oddaných (1780-1949), Činěves 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1867), ev. Velenice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!