část obce Šlotava

Identifikace

ICZUJ: 537055
KODCOB: 015415
ID31: 8316
ID32: 8316
GPS: JTSK (Y, X): 693392, 1037108
S-42 (Y, X): 3506962.383, 5563097.840
UTM (Y, X): 506835.9749, 5560732.3470
Šířka/Délka: 50° 11' 55.4656682500", 15° 5' 44.8100888400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŠLOTAVA v r. 1869-1910 osada obce Budiměřice v okr. Poděbrady, v r. 1921-1930 obec v okr. Poděbrady, v r. 1950 obec v okr. Nymburk, v r. 1961-1979 se jako osada neuvádí, od 1.1.1980 část obce Budiměřice v okr. Nymburk

Alternativní názvy

část obce Šlotava
část obce Šlotava, dvůr

Nadřazená místa

obec Budiměřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika narozených
Matrika (1767-1798), Nymburk 8, matrika narozených
Matrika (1798-1840), Nymburk 16, matrika narozených
Matrika (1800-1819), ev. Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1819-1854), ev. Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1840-1885), Nymburk 32, matrika narozených
Matrika (1848-1860), ev. Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1885-1908), Nymburk 33, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika oddaných
Matrika (1767-1798), Nymburk 8, matrika oddaných
Matrika (1798-1848), Nymburk 19, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1837-1928), Chleby 24, matrika oddaných
Matrika (1848-1894), Nymburk 20, matrika oddaných
Matrika (1711-1740), Nymburk 6, matrika zemřelých
Matrika (1767-1783), Nymburk 8, matrika zemřelých
Matrika (1768-1798), Nymburk 5, matrika zemřelých
Matrika (1798-1870), Nymburk 23, matrika zemřelých
Matrika (1895-1908), Nymburk 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!