část obce Žerčice

Identifikace

ICZUJ: 536989
KODCOB: 196461
ID31: 8302
ID32: 8302
GPS: JTSK (Y, X): 695124, 1017205
S-42 (Y, X): 3502684.416, 5582613.843
UTM (Y, X): 502559.7492, 5580240.4030
Šířka/Délka: 50° 22' 27.1998307300", 15° 2' 9.5907136780"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽERČICE od r. 1869 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Žerčice

Nadřazená místa

obec Žerčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1786-1841), Žerčice 1, matrika narozených
Matrika (1814-1868), Žerčice 3, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1869-1922), Žerčice 8, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1786-1865), Žerčice 4, matrika oddaných
Matrika (1906-1931), Dobrovice 46, matrika oddaných
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1786-1854), Žerčice 5, matrika zemřelých
Matrika (1836-1878), ev. Kovanec 7, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1786-1949), Žerčice 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1786-1949), Žerčice 10, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1786-1949), Žerčice 11, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!