část obce Žehrov

Identifikace

ICZUJ: 536971
KODCOB: 195057
ID31: 8301
ID32: 8301
GPS: JTSK (Y, X): 688368, 1000547
S-42 (Y, X): 3507241.919, 5600002.950
UTM (Y, X): 507115.3970, 5597622.4310
Šířka/Délka: 50° 31' 49.8256212200", 15° 6' 1.4151510520"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽEHROV v r. 1869-1950 obec v okr. Mnichovo Hradiště, od r. 1961 část obce Žďár v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Žehrov

Nadřazená místa

obec Žďár

Podřazená místa

část obce Arnoštice, dvůr (Kotyška str. 11)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1718-1784), Bakov 03, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!