část obce Zdětín

Identifikace

ICZUJ: 571814
KODCOB: 192376
ID31: 8295
ID32: 8295
GPS: JTSK (Y, X): 711786, 1021932
S-42 (Y, X): 3486767.845, 5575782.775
UTM (Y, X): 486649.6579, 5573412.1160
Šířka/Délka: 50° 18' 45.5984439300", 14° 48' 44.9939582800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZDĚTÍN v r. 1869-1985 obec v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1986-23.11.1990 část obce Benátky nad Jizerou v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Zdětín

Nadřazená místa

obec Zdětín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1687), Benátky nad Jizerou 1, matrika narozených
Matrika (1684-1692), Benátky nad Jizerou 2, matrika narozených
Matrika (1692-1707), Benátky nad Jizerou 3, matrika narozených
Matrika (1707-1721), Benátky nad Jizerou 4, matrika narozených
Matrika (1722-1771), Benátky nad Jizerou 5, matrika narozených
Matrika (1771-1800), Benátky nad Jizerou 6, matrika narozených
Matrika (1789-1840), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1790-1849), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1800-1816), Benátky nad Jizerou 7, matrika narozených
Matrika (1817-1830), Benátky nad Jizerou 8, matrika narozených
Matrika (1831-1840), Benátky nad Jizerou 9, matrika narozených
Matrika (1841-1850), Benátky nad Jizerou 10, matrika narozených
Matrika (1841-1856), ev. Mělnické Vtelno 4, matrika narozených
Matrika (1850-1857), Benátky nad Jizerou 12, matrika narozených
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika narozených
Matrika (1857-1883), Benátky nad Jizerou 31, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1692-1707), Benátky nad Jizerou 3, matrika oddaných
Matrika (1707-1721), Benátky nad Jizerou 4, matrika oddaných
Matrika (1722-1797), Benátky nad Jizerou 13, matrika oddaných
Matrika (1798-1840), Benátky nad Jizerou 14, matrika oddaných
Matrika (1841-1857), Benátky nad Jizerou 15, matrika oddaných
Matrika (1850-1866), ev. Mělnické Vtelno 6, matrika oddaných
Matrika (1857-1903), Benátky nad Jizerou 41, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1674-1679), Benátky nad Jizerou 2, matrika zemřelých
Matrika (1692-1707), Benátky nad Jizerou 3, matrika zemřelých
Matrika (1707-1721), Benátky nad Jizerou 4, matrika zemřelých
Matrika (1722-1797), Benátky nad Jizerou 16, matrika zemřelých
Matrika (1789-1856), ev. Mělnické Vtelno 3, matrika zemřelých
Matrika (1796-1840), Benátky nad Jizerou 17, matrika zemřelých
Matrika (1841-1854), Benátky nad Jizerou 18, matrika zemřelých
Matrika (1855-1897), Benátky nad Jizerou 35, matrika zemřelých
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých
Matrika (1882-1909), Sluhy 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!