část obce Vanovice

Identifikace

ICZUJ: 536938
KODCOB: 402818
ID31: 8293
ID32: 8293
GPS: JTSK (Y, X): 702800, 1029200
S-42 (Y, X): 3496614.638, 5569730.452
UTM (Y, X): 496492.4420, 5567362.2580
Šířka/Délka: 50° 15' 30.2289853100", 14° 57' 2.8561312850"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VANOVICE v r. 1869 pod názvem Vaňovice osada obce Všejany v okr. Poděbrady, v r. 1880 pod názvem Vánovice osada obce Všejany v okr. Poděbrady, v r. 1890-1930 osada obce Všejany v okr. Poděbrady, v r. 1950 osada obce Všejany v okr. Nymburk, od r. 1961 část obce Všejany v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Vanovice

Nadřazená místa

obec Všejany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1671-1703), Všejany 1, matrika narozených
Matrika (1701-1760), Všejany 3, matrika narozených
Matrika (1753-1792), Všejany 5, matrika narozených
Matrika (1792-1831), Všejany 7, matrika narozených
Matrika (1831-1859), Všejany 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1672-1703), Všejany 2, matrika oddaných
Matrika (1703-1755), Všejany 4, matrika oddaných
Matrika (1756-1807), Všejany 6, matrika oddaných
Matrika (1807-1831), Všejany 8, matrika oddaných
Matrika (1831-1859), Všejany 16, matrika oddaných
Matrika (1672-1703), Všejany 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1757), Všejany 4, matrika zemřelých
Matrika (1757-1797), Všejany 6, matrika zemřelých
Matrika (1798-1831), Všejany 9, matrika zemřelých
Matrika (1831-1859), Všejany 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!