část obce Bor

Identifikace

ICZUJ: 565571
KODCOB: 184004
ID31: 8290
ID32: 8290
GPS: JTSK (Y, X): 702615, 1026130
S-42 (Y, X): 3496403.223, 5572798.947
UTM (Y, X): 496281.1135, 5570429.5030
Šířka/Délka: 50° 17' 9.5327018340", 14° 56' 52.0747676400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOR v r. 1869-1930 osada obce Vlkava v okr. Poděbrady, v r. 1950 osada obce Vlkava v okr. Nymburk, v r. 1961-1979 část obce Vlkava v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Čachovice v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 část obce Vlkava v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Bor

Nadřazená místa

obec Vlkava

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1753-1792), Všejany 5, matrika narozených
Matrika (1792-1831), Všejany 7, matrika narozených
Matrika (1832-1874), Všejany 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1703-1755), Všejany 4, matrika oddaných
Matrika (1756-1807), Všejany 6, matrika oddaných
Matrika (1807-1831), Všejany 8, matrika oddaných
Matrika (1832-1874), Všejany 19, matrika oddaných
Matrika (1703-1757), Všejany 4, matrika zemřelých
Matrika (1757-1797), Všejany 6, matrika zemřelých
Matrika (1798-1831), Všejany 9, matrika zemřelých
Matrika (1832-1873), Všejany 19, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!