část obce Vinec

Identifikace

ICZUJ: 570842
KODCOB: 182320
ID31: 8289
ID32: 8289
GPS: JTSK (Y, X): 706545, 1013422
S-42 (Y, X): 3490871.155, 5584896.667
UTM (Y, X): 490751.2974, 5582522.2980
Šířka/Délka: 50° 23' 40.8375474700", 14° 52' 11.5706025200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VINEC v r. 1869-1979 obec v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Mladá Boleslav v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Podvinec
část obce Podvinec
část obce Unterwinetz
část obce Vinec
část obce Winetz

Nadřazená místa

obec Vinec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1645), Mladá Boleslav 1, matrika narozených
Matrika (1645-1673), Mladá Boleslav 2, matrika narozených
Matrika (1786-1817), Mladá Boleslav 53, matrika narozených
matrika (1807-1838), Kovanec 02, matrika narozených
Matrika (1817-1831), Mladá Boleslav 54, matrika narozených
Matrika (1832-1844), Mladá Boleslav 55, matrika narozených
matrika (1839-1869), Kovanec 03, matrika narozených
Matrika (1844-1887), Mladá Boleslav 73, matrika narozených
Matrika (1881-1900), ev. Kovanec 6, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1645-1665), Mladá Boleslav 2, matrika oddaných
Matrika (1786-1817), Mladá Boleslav 53, matrika oddaných
Matrika (1817-1831), Mladá Boleslav 54, matrika oddaných
Matrika (1832-1844), Mladá Boleslav 55, matrika oddaných
Matrika (1845-1887), Mladá Boleslav 73, matrika oddaných
matrika (1850-1870), Kovanec 04, matrika oddaných
Matrika (1871-1914), ev. Kovanec 8, matrika oddaných
Matrika (1702-1770), Mladá Boleslav 51, matrika zemřelých
Matrika (1786-1817), Mladá Boleslav 53, matrika zemřelých
Matrika (1817-1831), Mladá Boleslav 54, matrika zemřelých
Matrika (1832-1844), Mladá Boleslav 55, matrika zemřelých
Matrika (1836-1878), ev. Kovanec 7, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1844-1887), Mladá Boleslav 73, matrika zemřelých
Matrika (1912-1918), Mladá Boleslav 81, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!