část obce Ústí nad Labem (střed města)

Identifikace

ICZUJ: 567892
KODCOB: 409405
ID31: 14338
ID32: 82821
GPS: JTSK (Y, X): 760631, 975293
S-42 (Y, X): 3432328.445, 5615759.439
UTM (Y, X): 432232.4190, 5613372.5020
Šířka/Délka: 50° 40' 5.6915770120", 14° 2' 27.7621719100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚSTÍ NAD LABEM (STŘED MĚSTA) viz Ústí nad Labem-centrum (Ústí nad Labem)

Alternativní názvy

část obce Ústí nad Labem (střed města)
část obce Ústí nad Labem-centrum

Nadřazená místa

obec Oustí nad Labem
obec Ústí nad Labem
městský obvod/část Ústí nad Labem-město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!