část obce Smilovice

Identifikace

ICZUJ: 536652
KODCOB: 151017
ID31: 8267
ID32: 8267
GPS: JTSK (Y, X): 701377, 1023980
S-42 (Y, X): 3497354.468, 5575090.460
UTM (Y, X): 497231.9717, 5572720.0840
Šířka/Délka: 50° 18' 23.7134741000", 14° 57' 40.0637311700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SMILOVICE v r. 1869 osada obce Rejšice v okr. Mladá Boleslav, od r. 1880 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Smilovice

Nadřazená místa

obec Smilovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1671-1703), Všejany 1, matrika narozených
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1736-1792), Rejšice 1, matrika narozených
Matrika (1792-1830), Rejšice 2, matrika narozených
Matrika (1827-1879), Rejšice 18, matrika narozených
Matrika (1831-1858), ev. Bošín 3, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1736-1792), Rejšice 3, matrika oddaných
Matrika (1792-1830), Rejšice 4, matrika oddaných
Matrika (1800-1849), ev. Bošín 4, matrika oddaných
Matrika (1827-1885), Rejšice 18, matrika oddaných
Matrika (1850-1874), ev. Bošín 5, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1736-1792), Rejšice 5, matrika zemřelých
Matrika (1792-1831), Rejšice 6, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), ev. Bošín 6, matrika zemřelých
Matrika (1827-1879), Rejšice 18, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!