část obce Rejšice

Identifikace

ICZUJ: 536652
KODCOB: 140058
ID31: 8266
ID32: 8266
GPS: JTSK (Y, X): 700399, 1022774
S-42 (Y, X): 3498169.279, 5576412.310
UTM (Y, X): 498046.4505, 5574041.3950
Šířka/Délka: 50° 19' 6.5051035830", 14° 58' 21.2146722800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

REJŠICE v r. 1869-1979 obec v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1980 část obce Smilovice v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Rejšice

Nadřazená místa

obec Smilovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1736-1792), Rejšice 1, matrika narozených
Matrika (1792-1830), Rejšice 2, matrika narozených
Matrika (1825-1856), Rejšice 9, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1857-1896), Rejšice 17, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1736-1792), Rejšice 3, matrika oddaných
Matrika (1792-1830), Rejšice 4, matrika oddaných
Matrika (1825-1856), Rejšice 9, matrika oddaných
Matrika (1857-1897), Rejšice 17, matrika oddaných
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1736-1792), Rejšice 5, matrika zemřelých
Matrika (1792-1831), Rejšice 6, matrika zemřelých
Matrika (1825-1856), Rejšice 9, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1857-1896), Rejšice 17, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1736-1825), Rejšice 11, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1736-1825), Rejšice 12, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1736-1825), Rejšice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!