část obce Semčice

Identifikace

ICZUJ: 536610
KODCOB: 147168
ID31: 8258
ID32: 8258
GPS: JTSK (Y, X): 697256, 1017601
S-42 (Y, X): 3500620.961, 5581946.884
UTM (Y, X): 500497.1340, 5579573.7160
Šířka/Délka: 50° 22' 5.6341236280", 15° 0' 25.1649002000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEMČICE v r. 1869 osada obce Pěčice v okr. Mladá Boleslav, od r. 1880 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Semčice

Nadřazená místa

obec Semčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 5, matrika narozených
Matrika (1804-1859), Dobrovice 22, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1860-1887), Dobrovice 32, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 9, matrika oddaných
Matrika (1814-1859), Dobrovice 22, matrika oddaných
Matrika (1860-1886), Dobrovice 32, matrika oddaných
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1814-1860), Dobrovice 22, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1860-1887), Dobrovice 32, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!