část obce Předměřice nad Jizerou

Identifikace

ICZUJ: 536491
KODCOB: 134287
ID31: 8243
ID32: 8243
GPS: JTSK (Y, X): 714821, 1027939
S-42 (Y, X): 3484530.428, 5569434.878
UTM (Y, X): 484413.1523, 5567066.8040
Šířka/Délka: 50° 15' 19.9601414900", 14° 46' 52.8566929500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU v r. 1869-1910 pod názvem Předměřice obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1921-1930 obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1950 obec v okr. Brandýs nad Labem, od r. 1961 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Předměřice
část obce Předměřice nad Jizerou

Nadřazená místa

obec Předměřice nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1671), Předměřice 1, matrika narozených
Matrika (1671-1704), Předměřice 2, matrika narozených
Matrika (1682-1730), Stará Boleslav 1, matrika narozených
Matrika (1704-1735), Předměřice 3, matrika narozených
Matrika (1737-1784), Předměřice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1816), Předměřice 5, matrika narozených
Matrika (1817-1848), Předměřice 6, matrika narozených
Matrika (1848-1860), Předměřice 7, matrika narozených
Matrika (1886-1912), Kostelní Hlavno 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1661), Předměřice 1, matrika oddaných
Matrika (1671-1704), Předměřice 2, matrika oddaných
Matrika (1682-1730), Stará Boleslav 1, matrika oddaných
Matrika (1704-1736), Předměřice 3, matrika oddaných
Matrika (1737-1784), Předměřice 20, matrika oddaných
Matrika (1784-1839), Předměřice 21, matrika oddaných
Matrika (1839-1863), Předměřice 24, matrika oddaných
Matrika (1885-1927), Dolní Slivno 20, matrika oddaných
Matrika (1886-1925), Mnichovo Hradiště 33, matrika oddaných
Matrika (1889-1919), Předměřice nad Jizerou 47, matrika oddaných
Matrika (1671-1704), Předměřice 2, matrika zemřelých
Matrika (1682-1730), Stará Boleslav 1, matrika zemřelých
Matrika (1704-1736), Předměřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1737-1784), Předměřice 25, matrika zemřelých
Matrika (1785-1817), Předměřice 26, matrika zemřelých
Matrika (1818-1869), Předměřice 27, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1803-1916), Předměřice nad Jizerou 46, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!