část obce Kačov

Identifikace

ICZUJ: 536491
KODCOB: 134279
ID31: 8242
ID32: 8242
GPS: JTSK (Y, X): 714870, 1026426
S-42 (Y, X): 3484287.233, 5570929.126
UTM (Y, X): 484170.0561, 5568560.4430
Šířka/Délka: 50° 16' 8.2962300070", 14° 46' 40.3554473500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAČOV v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880 pod názvem Kácov osada obce Předměřice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1890-1910 osada obce Předměřice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1921-1930 osada obce Předměřice nad Jizerou v okr. Mladá Boleslav, v r. 1950 osada obce Předměřice nad Jizerou v okr. Brandýs nad Labem, od r. 1961 část obce Předměřice nad Jizerou v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce bažantnice
část obce ex horto K.
část obce Kácov
část obce Káčov
část obce Káčov
část obce Kačov
část obce káčovská bažantnice
část obce mlýn Kačov
část obce Phasisnatum Kacoviense
část obce s Káčovský zahrady
část obce villa Kassoviensis
část obce z kačanský zahrady

Nadřazená místa

obec Předměřice nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1882-1915), Předměřice nad Jizerou 38, matrika narozených
Matrika (1886-1912), Předměřice nad Jizerou 39, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1889-1919), Předměřice nad Jizerou 47, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!