část obce Plazy

Identifikace

ICZUJ: 536458
KODCOB: 121592
ID31: 8238
ID32: 8238
GPS: JTSK (Y, X): 698847, 1012250
S-42 (Y, X): 3498354.855, 5587049.047
UTM (Y, X): 498231.9512, 5584673.8020
Šířka/Délka: 50° 24' 50.7477251500", 14° 58' 30.4150656400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLAZY v r. 1869-1910 pod názvem Plasy obec v okr. Mladá Boleslav, od r. 1921 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Plas
část obce Plasy
část obce Plasy
část obce Plazy

Nadřazená místa

obec Plazy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1786-1818), Plazy 6, matrika narozených
Matrika (1818-1838), Plazy 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1786-1818), Plazy 6, matrika oddaných
Matrika (1819-1838), Plazy 7, matrika oddaných
Matrika (1786-1818), Plazy 6, matrika zemřelých
Matrika (1819-1837), Plazy 7, matrika zemřelých
Matrika (1912-1918), Mladá Boleslav 81, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!