část obce Čížovky

Identifikace

ICZUJ: 536431
KODCOB: 119598
ID31: 8234
ID32: 8234
GPS: JTSK (Y, X): 691840, 1014538
S-42 (Y, X): 3505598.228, 5585681.214
UTM (Y, X): 505472.3745, 5583306.5250
Šířka/Délka: 50° 24' 6.3982053800", 15° 4' 37.2068539100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČÍŽOVKY v r. 1869-1910 pod názvem Čížovka osada obce Dlouhá Lhota v okr. Jičín, v r. 1921-1930 osada obce Dlouhá Lhota v okr. Jičín, v r. 1950 osada obce Petkovy v okr. Mnichovo Hradiště, od r. 1961 část obce Petkovy v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Čížovka
část obce Čižovka
část obce Čížovky

Nadřazená místa

obec Petkovy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!