katastrální území Proutkovice

Identifikace

KODKU: 724106
ID31: 30214
ID32: 82331
GPS: JTSK (Y, X): 763891, 1093110
S-42 (Y, X): 3444246.784, 5498485.471
UTM (Y, X): 444145.9144, 5496146.2850
Šířka/Délka: 49° 36' 55.0729442100", 14° 13' 36.4568905200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PROUTKOVICE viz Proudkovice (Sedlčany)

Alternativní názvy

katastrální území Prautkovice
katastrální území Proudkovice
katastrální území Proutkovice
katastrální území Proutkovice

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!