katastrální území Polkendorf

Identifikace

KODKU: 743399
ID31: 36545
ID32: 82302
GPS: JTSK (Y, X): 642126, 996421
S-42 (Y, X): 3552568.310, 5610044.096
UTM (Y, X): 552423.3354, 5607659.4870
Šířka/Délka: 50° 37' 6.4512534450", 15° 44' 27.7359531800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POLKENDORF viz Bolkov (Trutnov)

Alternativní názvy

katastrální území Bolkov
katastrální území Polkendorf

Nadřazená místa

obec Rudník

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!