část obce Kladěruby

Identifikace

ICZUJ: 536377
KODCOB: 402826
ID31: 8226
ID32: 8226
GPS: JTSK (Y, X): 696100, 1015500
S-42 (Y, X): 3501497.173, 5584179.219
UTM (Y, X): 501372.9900, 5581805.1420
Šířka/Délka: 50° 23' 17.8748159500", 15° 1' 9.5300196750"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLADĚRUBY v r. 1869-1890 pod názvem Kladěruby t. Kladruby osada obce Žerčice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1930 osada obce Žerčice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1950-1985 osada obce Nová Telib v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1986-23.11.1990 část obce Březno v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 část obce Nová Telib v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Kladěruby
část obce Kladruby

Nadřazená místa

obec Nová Telib

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1786-1841), Žerčice 1, matrika narozených
Matrika (1853-1899), Březno 32, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1786-1865), Žerčice 4, matrika oddaných
Matrika (1786-1854), Žerčice 5, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!