část obce Němčice

Identifikace

ICZUJ: 536334
KODCOB: 102946
ID31: 8219
ID32: 8219
GPS: JTSK (Y, X): 703233, 1019224
S-42 (Y, X): 3494902.047, 5579568.508
UTM (Y, X): 494780.5483, 5577196.3080
Šířka/Délka: 50° 20' 48.5792403500", 14° 55' 35.9103399800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NĚMČICE od r. 1869 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Němčice

Nadřazená místa

obec Němčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 5, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Matrika (1812-1863), Dobrovice 19, matrika narozených
Matrika (1831-1858), ev. Bošín 3, matrika narozených
Matrika (1850-1935), Dobrovice 38, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 9, matrika oddaných
Matrika (1800-1849), ev. Bošín 4, matrika oddaných
Matrika (1814-1862), Dobrovice 19, matrika oddaných
matrika (1850-1870), Kovanec 04, matrika oddaných
Matrika (1850-1874), ev. Bošín 5, matrika oddaných
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), ev. Bošín 6, matrika zemřelých
Matrika (1814-1862), Dobrovice 19, matrika zemřelých
Matrika (1836-1878), ev. Kovanec 7, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!