městský obvod/část Milhostovice

Identifikace

ICZUJ: 555436
KODMC: 81306
ID31: 21528
ID32: 82054
GPS: JTSK (Y, X): 501717, 1085954
S-42 (Y, X): 3703370.042, 5539338.347
UTM (Y, X): 703163.6616, 5536982.5070
Šířka/Délka: 49° 57' 2.1341610830", 17° 49' 55.6388951400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILHOSTOVICE viz Milostovice (Opava)

Alternativní názvy

městský obvod/část Milhostovice
městský obvod/část Milostovice

Nadřazená místa

obec Opava

Podřazená místa

část obce Milostovice
katastrální území Milostovice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!