část obce Malé Bečváry

Identifikace

ID31: 100057
ID32: 82040
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

MALÉ BEČVÁRY viz Bečvárky t. Malé Bečváry (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Bečvárky t. Malé Bečváry
část obce Malé Bečváry

Nadřazená místa

obec Bečváry

Podřazená místa

Prameny

matrika (1744-1767), Solopysky 3, matrika narozených
matrika (1744-1767), Solopysky 3, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1738-1769), Solopysky 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!