část obce Zelená

Identifikace

ICZUJ: 536270
KODCOB: 318574
ID31: 8200
ID32: 8200
GPS: JTSK (Y, X): 704463, 1023029
S-42 (Y, X): 3494171.592, 5575636.685
UTM (Y, X): 494050.3911, 5573266.0850
Šířka/Délka: 50° 18' 41.3066015500", 14° 54' 59.1896962800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZELENÁ v r. 1869 osada obce Luštěnice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1999 se jako osada neuvádí, od 15.3.1999 část obce Luštěnice v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce na Zelené
část obce Zelená
část obce Zelená-samota

Nadřazená místa

obec Luštěnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1797-1826), Luštěnice 5, matrika narozených
Matrika (1826-1857), Luštěnice 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1811), Luštěnice 7, matrika oddaných
Matrika (1784-1803), Luštěnice 9, matrika zemřelých
Matrika (1804-1851), Luštěnice 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!