část obce Kropáčova Vrutice

Identifikace

ICZUJ: 536181
KODCOB: 075043
ID31: 8187
ID32: 8187
GPS: JTSK (Y, X): 718232, 1019063
S-42 (Y, X): 3480005.942, 5577799.135
UTM (Y, X): 479890.5078, 5575427.6560
Šířka/Délka: 50° 19' 50.1637202000", 14° 43' 2.8617875340"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KROPÁČOVA VRUTICE v r. 1869 pod názvem Kropáčovy Vrutice osada obce Sušno v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880 osada obce Sušno v okr. Mladá Boleslav, od r. 1890 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Kropáčova Vrutice
část obce Kropáčovy Vrutice
část obce Vrutice
část obce Vrutice

Nadřazená místa

obec Kropáčova Vrutice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
Matrika (1734-1767), Řepín 4, matrika narozených
Matrika (1760-1784), Řepín 6, matrika narozených
Matrika (1767-1789), Řepín 7, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1881-1900), ev. Kovanec 6, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1760-1784), Řepín 6, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Řepín 14, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1871-1914), ev. Kovanec 8, matrika oddaných
Matrika (1885-1927), Dolní Slivno 20, matrika oddaných
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), Řepín 6, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!