část obce Úhelnice

Identifikace

ICZUJ: 536041
KODCOB: 172774
ID31: 8170
ID32: 8170
GPS: JTSK (Y, X): 696335, 1008740
S-42 (Y, X): 3500394.648, 5590853.114
UTM (Y, X): 500270.9134, 5588476.3200
Šířka/Délka: 50° 26' 53.8680810100", 15° 0' 13.7367544600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚHELNICE v r. 1869 pod názvem Uhelnice obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1973 obec v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1974 část obce Kněžmost v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Auhelnice
část obce Ouhelnice
část obce Uhelnice
část obce Úhelnice

Nadřazená místa

obec Kněžmost

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1786-1820), Plazy 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1820), Plazy 10, matrika oddaných
Matrika (1786-1819), Plazy 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!