část obce Jabkenice

Identifikace

ICZUJ: 535966
KODCOB: 055867
ID31: 8146
ID32: 8146
GPS: JTSK (Y, X): 697331, 1022538
S-42 (Y, X): 3501181.611, 5577040.993
UTM (Y, X): 501057.5556, 5574669.8220
Šířka/Délka: 50° 19' 26.8597830000", 15° 0' 53.4838615900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JABKENICE v r. 1869 pod názvem Jablkynice obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880 pod názvem Jabkenice t. Jablkenice obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1890 obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1910 pod názvem Jabkenice t. Jablkynice obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1921-1930 pod názvem Jablkynice obec v okr. Mladá Boleslav, od r. 1950 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Jabkenice
část obce Jablkenice
část obce Jablkynice

Nadřazená místa

obec Jabkenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1736-1792), Rejšice 1, matrika narozených
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1792-1830), Rejšice 2, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Matrika (1827-1861), Rejšice 7, matrika narozených
Matrika (1831-1858), ev. Bošín 3, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1861-1900), Rejšice 15, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1736-1792), Rejšice 3, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1792-1830), Rejšice 4, matrika oddaných
Matrika (1800-1849), ev. Bošín 4, matrika oddaných
Matrika (1827-1861), Rejšice 7, matrika oddaných
Matrika (1850-1874), ev. Bošín 5, matrika oddaných
Matrika (1861-1900), Rejšice 15, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1736-1792), Rejšice 5, matrika zemřelých
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1792-1831), Rejšice 6, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), ev. Bošín 6, matrika zemřelých
Matrika (1827-1861), Rejšice 7, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1861-1900), Rejšice 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!