část obce Chudíř

Identifikace

ICZUJ: 571849
KODCOB: 054798
ID31: 8145
ID32: 8145
GPS: JTSK (Y, X): 697618, 1024214
S-42 (Y, X): 3501112.562, 5575341.905
UTM (Y, X): 500988.5356, 5572971.4260
Šířka/Délka: 50° 18' 31.8715502100", 15° 0' 49.9772884700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHUDÍŘ v r. 1869 osada obce Charvatce v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1890 osada obce Charvatec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1930 osada obce Charvatce v okr. Mladá Boleslav, v r. 1950-1979 obec v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Jabkenice v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Chudíř
část obce Chudíře
část obce Chudíře

Nadřazená místa

obec Chudíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!