část obce Buřínsko 2.díl

Identifikace

ICZUJ: 535923
KODCOB: 402737
ID31: 8137
ID32: 8137
GPS: JTSK (Y, X): 697600, 992500
S-42 (Y, X): 3497051.599, 5606795.942
UTM (Y, X): 496929.2249, 5604412.6570
Šířka/Délka: 50° 35' 29.7889862300", 14° 57' 23.8231272600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Buřimsko
část obce Buřínsko 2.díl

Nadřazená místa

obec Chocnějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!