část obce Charvatce

Identifikace

ICZUJ: 565784
KODCOB: 050644
ID31: 8134
ID32: 8134
GPS: JTSK (Y, X): 698493, 1022549
S-42 (Y, X): 3500030.614, 5576880.617
UTM (Y, X): 499907.0274, 5574509.5110
Šířka/Délka: 50° 19' 21.6728381500", 14° 59' 55.2982296500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHARVATCE v r. 1869 obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1890 pod názvem Charvatec obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1979 obec v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Jabkenice v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Charvátce
část obce Charvatce
část obce Charvatec
část obce Charwatetz

Nadřazená místa

obec Charvatce

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1736-1792), Rejšice 1, matrika narozených
Matrika (1792-1830), Rejšice 2, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1736-1792), Rejšice 3, matrika oddaných
Matrika (1792-1830), Rejšice 4, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1736-1792), Rejšice 5, matrika zemřelých
Matrika (1792-1831), Rejšice 6, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!