část obce Dolní Slivno

Identifikace

ICZUJ: 535729
KODCOB: 030155
ID31: 8120
ID32: 8120
GPS: JTSK (Y, X): 717468, 1021606
S-42 (Y, X): 3481090.700, 5575375.322
UTM (Y, X): 480974.8250, 5573004.8290
Šířka/Délka: 50° 18' 31.8508548100", 14° 43' 58.1457090000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ SLIVNO v r. 1869 pod názvem Dolejší Slivno obec v okr. Mladá Boleslav, od r. 1880 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Dolejší Slivno
část obce Dolení Slivno
část obce Dolní Slivno

Nadřazená místa

obec Dolní Slivno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1711), Chotětov 1, matrika narozených
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika narozených
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika narozených
Matrika (1743-1784), Dolní Slivno 2, matrika narozených
Matrika (1785-1791), Dolní Slivno 4, matrika narozených
Matrika (1791-1820), Dolní Slivno 5, matrika narozených
Matrika (1821-1841), Dolní Slivno 6, matrika narozených
Matrika (1842-1857), Dolní Slivno 7, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Dolní Slivno 15, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1881-1896), Dolní Slivno 16, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1711), Chotětov 1, matrika oddaných
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika oddaných
Matrika (1743-1784), Dolní Slivno 2, matrika oddaných
Matrika (1785-1791), Dolní Slivno 8, matrika oddaných
Matrika (1791-1850), Dolní Slivno 9, matrika oddaných
Matrika (1851-1884), Dolní Slivno 17, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika zemřelých
Matrika (1671-1711), Chotětov 1, matrika zemřelých
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika zemřelých
Matrika (1743-1784), Dolní Slivno 2, matrika zemřelých
Matrika (1785-1790), Dolní Slivno 10, matrika zemřelých
Matrika (1791-1848), Dolní Slivno 11, matrika zemřelých
Matrika (1849-1891), Dolní Slivno 18, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1694-1784), Dolní Slivno 12, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1694-1891), Dolní Slivno 19, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1694-1949), Dolní Slivno 19, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1766-1857), Dolní Slivno 13, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1766-1857), Dolní Slivno 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!