část obce Střehom

Identifikace

ICZUJ: 535702
KODCOB: 042501
ID31: 8116
ID32: 8116
GPS: JTSK (Y, X): 686786, 1007114
S-42 (Y, X): 3509655.471, 5593693.860
UTM (Y, X): 509527.9658, 5591315.9090
Šířka/Délka: 50° 28' 25.5240522300", 15° 8' 3.3781218380"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘEHOM v r. 1869 osada obce Hořejší Bousov v okr. Jičín, v r. 1880-1930 osada obce Horní Bousov v okr. Jičín, v r. 1950 osada obce Horní Bousov v okr. Mnichovo Hradiště, v r. 1961-1979 část obce Horní Bousov v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1980 část obce Dolní Bousov v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Střehom

Nadřazená místa

obec Dolní Bousov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!