část obce Dolní Bousov

Identifikace

ICZUJ: 535702
KODCOB: 028738
ID31: 8113
ID32: 8113
GPS: JTSK (Y, X): 687713, 1010971
S-42 (Y, X): 3509232.268, 5589749.559
UTM (Y, X): 509104.9353, 5587373.2140
Šířka/Délka: 50° 26' 17.8997330800", 15° 7' 41.5715978900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ BOUSOV v r. 1869 osada obce Bousov v okr. Jičín, v r. 1880-1930 obec v okr. Jičín, v r. 1950 obec v okr. Mnichovo Hradiště, od r. 1961 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce bažantnice u Dol.B.
část obce Bohusov
část obce Dolení Bousov
část obce Dolní Bousov
část obce ex dominicalai phasianatu prope oppidum
část obce městečko B.
část obce Oppidum
část obce oppidum B.

Nadřazená místa

obec Dolní Bousov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Matrika (1876-1894), Dolní Bousov 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1731-1761), Mladá Boleslav 24, matrika oddaných
matrika (1753-1782), Dolní Bousov 01, matrika oddaných
Matrika (1867-1906), Dolní Bousov 13, matrika oddaných
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1901-1926), Boseň 24, matrika oddaných
matrika (1753-1784), Dolní Bousov 06, matrika zemřelých
matrika (1784-1841), Dolní Bousov 07, matrika zemřelých
Matrika (1906-1912), Mladá Boleslav 80, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1784-1903), Dolní Bousov 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!