část obce Týnec

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 172260
ID31: 8108
ID32: 8108
GPS: JTSK (Y, X): 699057, 1016636
S-42 (Y, X): 3498710.712, 5582672.266
UTM (Y, X): 498587.6627, 5580298.8030
Šířka/Délka: 50° 22' 29.1045468400", 14° 58' 48.4977490000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TÝNEC v r. 1869-1979 obec v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1980 část obce Dobrovice v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Tejnice
část obce Týnec

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 5, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Matrika (1809-1852), Dobrovice 24, matrika narozených
Matrika (1853-1888), Dobrovice 33, matrika narozených
Matrika (1866-1895), ev. Lysá nad Labem 10, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 8, matrika oddaných
Matrika (1814-1852), Dobrovice 24, matrika oddaných
Matrika (1853-1886), Dobrovice 33, matrika oddaných
Matrika (1868-1901), ev. Lysá nad Labem 11, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1814-1852), Dobrovice 24, matrika zemřelých
Matrika (1853-1888), Dobrovice 33, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!