část obce Libichov

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 082791
ID31: 8106
ID32: 8106
GPS: JTSK (Y, X): 703775, 1018493
S-42 (Y, X): 3494270.498, 5580223.767
UTM (Y, X): 494149.2565, 5577851.3000
Šířka/Délka: 50° 21' 9.7642685860", 14° 55' 3.9321514460"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBICHOV v r. 1869 osada obce Němčice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1985 obec v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1986 část obce Dobrovice v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Libichov

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

část obce Černavka

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1645), Mladá Boleslav 1, matrika narozených
Matrika (1623-1655), Mělník 1, matrika narozených
Matrika (1633-1644), Pšovka 2, matrika narozených
Matrika (1645-1673), Mladá Boleslav 2, matrika narozených
Matrika (1653-1681), Mělník 2, matrika narozených
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 5, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Matrika (1804-1849), Dobrovice 18, matrika narozených
Matrika (1850-1935), Dobrovice 38, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1653), Mělník 1, matrika oddaných
Matrika (1632-1644), Pšovka 2, matrika oddaných
Matrika (1645-1665), Mladá Boleslav 2, matrika oddaných
Matrika (1653-1681), Mělník 2, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 9, matrika oddaných
Matrika (1814-1850), Dobrovice 18, matrika oddaných
Matrika (1849-1886), ev. Nebužely 6, matrika oddaných
Matrika (1850-1913), Dobrovice 38, matrika oddaných
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných
Matrika (1628-1642), Mělník 1, matrika zemřelých
Matrika (1653-1680), Mělník 2, matrika zemřelých
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1806-1850), Dobrovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1850-1885), ev. Nebužely 7, matrika zemřelých
Matrika (1850-1894), Dobrovice 38, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!